Tradicionalnogramatički pristup: promjenljive/nepromjenljive riječi, fleksija/tvorba riječi, osnova/nastavak, vrste afikasa, vrste riječi, paradigma, sandhi promjene, derivacija/kompozicija, odnos fleksije i tvorbe. Suvremenogramatički pristupi: morfotaksa, generativna fonologija, leksička fonologija, pravila, primjene pravila, ograničenja, odnos morfologije i sintakse; pristupi: word & paradigm; item & arrangement i item & proces.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51692
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski