Studenti će upoznati ulogu kulturalnog konteksta u području kognitivnih sposobnosti. Moći će prepoznati važnost kulturalnog konteksta u konceptualizaciji i istraživanjima sposobnosti i osposobit će se za praćenje literature iz područja.