Studenti će upoznati ulogu kulturalnog konteksta u području kognitivnih sposobnosti. Moći će prepoznati važnost kulturalnog konteksta u konceptualizaciji i istraživanjima sposobnosti i osposobit će se za praćenje literature iz područja.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117921
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski