Kolegij Historicizam u hrvatskoj arhitekturi donosi pregled povijesti arhitekture u Hrvatskoj u drugoj polovini 19. i početka 20. stoljeća, od prve pojave romantičarskih tendencija do prodora secesije u arhitekturu. Obradit će se opusi najvažnijih arhitekata i njihova najvažnija djela, a događanja u hrvatskoj arhitekturi kontekstualizirat će se sa zbivanjima u europskoj, ponajprije srednjoeuropskoj arhitekturi toga razdoblja. U kolegiju će se obrađivati svi segmenti povijesti hrvatske arhitekture toga vremene: javna, sakralna, poslovna, stambena arhitektura, a posebno će se obraditi i urbanistička povijest najvećih hrvatskih gradova druge polovine 19. stoljeća. Nastojat će se pokriti cijeli teritorij tadašnje Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Vojne Krajine, Rijeke pod mađarskom upravom, te Istre i Dalmacije koje su se nalazile u austrijskom dijelu Austro-ugarske Monarhije. 

 

Znanja: Dobivanje uvida u povijest hrvatske arhitekture druge polovine 19. i početka 20. stoljeća.

Upoznavanje s glavnim arhitektima i ostvarenjima.

Vještine: Razvijanje sposobnosti istraživanja povijesti arhitekture na primjeru odabranih građevina, te oblikovne analize arhitektonskih djela.

Kompetencije: interpretacija djela i pojava u arhitekturi 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184287
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski