Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184207
Broj ECTS bodova: 3