Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184208
Broj ECTS bodova: 3