Na kolegiju će se predstaviti začetnici hrvatske paleoslavistike i vidjeti kako je tekao razvoj hrvatskog glagoljaštva od početaka do naših dana.