Kolegij se bavi temama koje se odnose na praktičnu primjenu znanstvenih spoznaja iz razvojne psihologije kojom psiholozi nastoje poboljšati razvojne ishode tijekom cijelog životnog vijeka u različitim okružjima: obrazovnom, socijalnom, kliničkom, nevladinom sektoru kao i u području socijalnih politika.  Neke od tema kojima se kolegij bavi odnose se na prevenciju, tretman i saniranje aktualnih društvenih problema kao što su npr. razvojni problemi i potrebe djece i mladih, vršnjačko nasilje, ovisnosti, maloljetnička delinkvencija, bračni i obiteljski problemi, obiteljsko nasilje, razvod braka, nezaposlenost, skrb o starijima i sl. Navedenim temama bavimo se putem predstavljanja praktičnog rada gostujućih psihologa, terenskim posjetima te upoznavanjem nekih postupaka procjene i tretmana. Studenti se upoznaju s tehnikama planiranja i evaluacije psihosocijalnih programa koji potiču optimalni cjeloživotni razvoj i populariziraju spoznaje iz razvojne psihologije.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131597
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski