Kolegij se bavi sljedećim temama: različiti koncepti kulture i njihova relevantnost za prevođenje;interkulturna kompetencija; primjenjivost funkcionalističkih pristupa prevođenju;  tekstni tipovi i žanrovi;   kulturna specifičnost pojedinih tekstnih tipova i implikacije u prevođenju; analiza odabranih tekstnih tipova ; utjecaj implicitnog čitatelja na prevoditeljeve odluke; koherencija i kohezija izvornog i ciljnog teksta.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: PIK2022
Semestar: zimski