Bihevioralna ekologija je ime kojim se označavaju uobičajene teme u sociobiologiji, (spolni odabir, r- i K-selekcija, srodnička selekcija, roditeljski ulog, sukob roditelja i potomaka, evolucijski stabilne strategije i sl.) ali je naglasak te discipline na antropološkoj provjeri i istraživanju onoga što je sociobiologija ponudila kao teorijski model ili okvir. Taj model BE je proširila novim temama (evolucijska teorija igara, ekološka selekcija, fenotipski "gambit", optimalna teorija prehranjivanja, teorija životnih povijesti, spolne alokacije, poliginijskim modelom praga i sl.), ali i mnogo značajnijim empirijskim istraživanjima u raznim ljudskim populacijama. Kolegij je zamišljen kao nastavak i primjena osnovnih tema i istraživačkih načela sociobiologije, i od studenata se traži da naprave malo istraživanje kojim će provjeriti osnovna načela ili hipoteze bihejvioralne ekologije i sociobiologije; primjerice: provjera srodničke selekcije usporedbom broja adopcija i postupaka medicinski potpomognute oplodnje, provjera spolne alokacije i tzv. Trivers-Willardove hipoteze na uzorku u Hrvatskoj, provjera Thornhill-Palmerove teorije silovanja, provjera Wasonovog eksperimenta i Barkow-Tooby-Cosmides teorije o modularnosti, provjera Fehrovih eksperimenata izvedenih na drugim populacijama s igrom ultimatum na hrvatskom uzorku, provjera teorije F. Sallowaya o roditeljskom sukobu i sukobu srodnika i sl.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69816
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski