Cilj kolegija Zlatni vijek španjolske književnosti je upoznati studente s osnovama srednjovjekovne španjolske književnosti i španjolske književnosti XVI. i XVII. stoljeća i osposobiti ih za samostalno proučavanje, analizu i komentiranje sadržaja zadanih kolegijem.