Cilj kolegija Zlatni vijek španjolske književnosti je upoznati studente s osnovama srednjovjekovne španjolske književnosti i španjolske književnosti XVI. i XVII. stoljeća i osposobiti ih za samostalno proučavanje, analizu i komentiranje sadržaja zadanih kolegijem.     

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95335
Broj ECTS bodova: 4