Ciljevi kolegija Libro de buen amor, čitanje i komentar teksta su produbljivanje i primjena znanja o srednjovjekovnoj književnosti, usvajanje književnoznanstvenih metoda, razvijanje jezičnih kompetencija te osposobljavanje studenata za samostalnu interpretaciju i analizu književnih tekstova na primjeru djela Libro de Buen Amor.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117789
Broj ECTS bodova: 3