Nakon predmeta posvećenog uvodu u brazilsku kulturu i civilizaciju (ponuđenog na preddiplomskoj razini studija), ovaj kolegij je svojevrstan nastavak upoznavanja s brazilskom civilizacijom. U središtu zanimanja su kulturne i civilizacijske pojave odlučujuće za formiranje brazilskog identiteta nekad i danas.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198885
Broj ECTS bodova: 3