Izborni interdisciplinarni kolegij koji se izvodi na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u suradnji Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu i Katedre za urbanu sociologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nositelj kolegija je prof. dr. sc. Tihomir Jukić (AF), a izvode ga i prof. dr. sc. Feđa Vukić (AF, Studij dizajna) i doc. dr. sc. Jana Vukić (FF).

Cilj predmeta je omogućiti studentima arhitekture i urbanizma, dizajna te sociologije sveobuhvatno interdisciplinarno promišljanje urbanog prostora s posebnim osvrtom na procese tranzicije javnog prostora, uz produbljivanje spoznaja o održivom razvoju kao osnovi ekonomskih, kulturnih i širih društvenih procesa te razvojnih strategija.

Sadržaj kolegija omogućava interdisciplinarno cjelovito sagledavanje javnog prostora kroz različite discipline kao što su: urbanizam, dizajn, društvene (urbana sociologija) i humanističke znanosti (povijest umjetnosti). Javni prostor je zapostavljen i doživljava neprimjerene preobrazbe, a u novim naseljima mu se ne daje odgovarajuća pažnja. Neophodno ga je promatrati u suvremenim ekonomskim i političkim okolnostima, procesima privatizacije, novim vidovima korištenja i utjecaju javnog prostora na stvaranje i rastvaranje zajednice i obrnuto. Interdisciplinarno istraživanje i podizanje razine znanja o javnom prostoru s različitih gledišta, kao i skup planerskih postupaka uz aktivnu participaciju građana mogu znatno podići kvalitetu života u gradu, a javni prostor može postati jedan od glavnih činitelja koji pridonose prepoznatljivosti i identitetu grada.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski