Kolegij je zamišljen kao uvod u ekonomsku antropologiju. Na kolegiju će se poučavati teorijski pristupi i metode istraživanja ekonomskih procesa u okviru nacionalnog europskog i globalnog konteksta. Studenti će biti upoznati sa smjerovima istraživanja, temama i glavnim predstavnicima etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja, ali i istraživanja u okviru srodnih (društvenih) znanosti poput sociologije i ekonomije. Teme o kojima će se pomnije raspravljati bit će: nezaposlenost, neformalna ekonomija, ekonomija duga, svjetska financijska kriza, solidarna ekonomija, radne migracije, novac i razmjena. Antropološka pitanja koja se kroz kolegij postavljaju su, primjerice ona od "klasičnih" antropoloških, poput odnosa između dara i robe te strategija i motivacija u ekonomskim aktivnostima, do onih koja se tiču konteksta recentne svjetske ekonomske krize, alternativnih ekonomija te odnosa lokalnih ekonomskih praksi i globalnih ekonomskih procesa.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184183
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski