Kolegij je dio istraživačkog smjera diplomskog studija povijesti, modul stara povijest. Promišljanje teorijskih postavki i paradigmi te njihova primjena u istraživanju različitih aspekata najstarije povijesti u središnjem su mjestu kolegija. Polazimo od sadašnjeg trenutka stanja istraživanja u hrvatskoj i svjetskoj historiografiji, a također u kolegiju pratimo razvoj teorijskih postavki i općenito istraživanja stare povijesti tijekom 19. i 20. stoljeća.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117660
Broj ECTS bodova: 7