Češke jezične vježbe 1

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69551
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski