Cilj kolegija "Upravljanje karijerom" je upoznati studente sa suvremenim trendovima na tržištu rada i omogućiti im stjecanje vještina uspješnog upravljanja karijerom.

Kolegij nosi opterećenje od 6 ECTS-a te koristi metodu društveno korisnog učenja (DKU). Ovaj kolegij ima status izbornog kolegija, izvodi se u zimskom semestru te mogu ga upisati svi studenti diplomskih studija na FFZG-u.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184952
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski