Kolegij uvodi studente španjolskog jezika i književnosti u praksu prijevoda književnih tekstova pri čemu je uvodni dio nastave posvećen važnosti razumijevanja književnog teksta kao dijela književne prakse u sinkronijskom i dijakronijskom smislu u književnosti, odnosno kulturi u kojoj je nastao. Pritom će se posebna pozornost posvetiti stilskim i jezičnim osobinama različitih (najvećim dijelom) proznih žanrova iz različitih razdoblja i književnosti španjolskog jezičnog izričaja na jednom broju primjera.

 


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117794
Broj ECTS bodova: 5