Kolegij je osmišljen s ciljem da studenti početne godine studija steknu temeljna znanja nužna za razumijevanje i interpretaciju starije hrvatske književnosti, da ovladaju tekstološko-filološkim, stilsko-periodizacijskim i žanrovskim pojmovljem i njihovom primjenom u analizi kanonskih tekstova hrvatske ranonovovjekovne književnosti (epika M. Marulića, drama M. Držića, lirika Š. Menčetića, Dž. Držića, H. Lucića).Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 186251
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski