Češka književnost od početaka do kraja 19. stoljeća

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 126191
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski