Kolegij je namijenjen za seminarske potrebe. Na njemu će studenti moći pronaći sve upute za rad na seminaru.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35955
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski