Kolegij je namijenjen za seminarske potrebe. Na njemu će studenti moći pronaći transliteracije nakon samostalno obavljenih transliteracija kako bi mogli usporediti svoje rezultate s točnim rješenjima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35955
Broj ECTS bodova: 6