Rumunjski jezik I

ECTS-bodovi: 5
Jezik: rumunjski
Trajanje: 1 semestar (I.)
Status: obvezatan
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 3 sata vježbi tjedno
Uvjeti: završen preddiplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti ili ispunjeni drugi uvjeti navedeni u Općem dijelu ovog prijedloga
Ispit: trajno praćenje
Sadržaj: proširivanje relevantnih znanja i sposobnosti praktične primjene morfoloških i sintaktičkih struktura rumunjskoga jezika, standardne i uvriježene nestandardne upotrebe jezika, jezični registri, interferencije među jezičnim registrima; reformulacija, sažimanje i prevođenje složenijih općejezičnih tekstova, samostalna izlaganja i diskusije na teme iz aktualnog života
Cilj: spontano i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja jezika

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117750
Broj ECTS bodova: 5