Rumunjski jezik II


ECTS-bodovi: 5
Jezik: rumunjski
Trajanje: 1 semestar (II.)
Status: obvezatan
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 3 sata vježbi tjedno
Uvjeti: položen Rumunjski jezik I
Ispit: trajno praćenje + pismeni i usmeni ispit
Sadržaj: strukture govorenog jezika, jezični registri, funkcionalni stilovi, nijanse izražavanja, reformulacija, sažimanje i prevođenje stručnih tekstova, samostalna izlaganja i diskusije na teme iz različitih struka, uređivanje teksta u skladu sa suvremenim pravopisnim pravilima rumunjskoga jezika
Cilj: spontano i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja suvremenog rumunjskog jezika

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124477
Broj ECTS bodova: 5