Rumunjski jezik III


  • ECTS-bodovi: 5
  • Jezik: rumunjski
  • Trajanje: 1 semestar (III.)
  • Status: obvezatan
  • Oblik nastave: 1 sat predavanja + 3 sata vježbi tjedno
  • Uvjeti: položen Rumunjski jezik II
  • Ispit: trajno praćenje, pismeni i usmeni ispit
  • Sadržaj: kontrastiranje struktura rumunjskog i hrvatskog jezika, otklanjanje poteškoća uzrokovanih interferencijom (stilska vrijednost posuđenica, lažni parovi); usmeno i pismeno izražavanje (pisanje pisama, dopisa, prikaza, kreativno pisanje, akademski stil pisanja i govorenja), proučavanje jezičnih osobitosti stručnih i znanstvenih tekstova na rumunjskom jeziku
  • Cilj: razvijanje sposobnosti uočavanja razlika među jezicima, vlastitih pogrešaka i samostalnog rada na jeziku, vrsni stupanj poznavanja jezika