Rumunjski jezik III


 • ECTS-bodovi: 5
 • Jezik: rumunjski
 • Trajanje: 1 semestar (III.)
 • Status: obvezatan
 • Oblik nastave: 1 sat predavanja + 3 sata vježbi tjedno
 • Uvjeti: položen Rumunjski jezik II
 • Ispit: trajno praćenje, pismeni i usmeni ispit
 • Sadržaj: kontrastiranje struktura rumunjskog i hrvatskog jezika, otklanjanje poteškoća uzrokovanih interferencijom (stilska vrijednost posuđenica, lažni parovi); usmeno i pismeno izražavanje (pisanje pisama, dopisa, prikaza, kreativno pisanje, akademski stil pisanja i govorenja), proučavanje jezičnih osobitosti stručnih i znanstvenih tekstova na rumunjskom jeziku
 • Cilj: razvijanje sposobnosti uočavanja razlika među jezicima, vlastitih pogrešaka i samostalnog rada na jeziku, vrsni stupanj poznavanja jezika

 • Razina studija: diplomski
  ISVU šifra kolegija: 117751
  Broj ECTS bodova: 5