Korektno čitanje i pisanje latinskih riječi te prepoznavanje i točna analiza svih morfoloških osobitosti unutar latinskoga deklinacijskog sustava; na temelju toga snalaženje u predočenom latinskom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnoga prijevoda na hrvatski jezik.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35878
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski