Prepoznavanje i analiza obrađenih sintaktičkih odnosa u latinskom jeziku te iznalaženje ekvivalentnih iskaza u hrvatskom jeziku; uočavanje sličnosti i razlika u sintaksi padeža i sintaksi zavisnih rečenica između latinskoga i hrvatskoga jezika; na temelju toga snalaženje u predočenom latinskom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prevođenja na hrvatski jezik.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51423
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski