Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184291
Broj ECTS bodova: 2