Kolegij predstavlja uvod u područje inkluzivne pedagogije, konkretno rad s učenicima s teškoćama, pri čemu je težište na usvajanju pojmovno-kategorijalnoga aparata te osnovne zakonske regulative.