Cilj ovoga predmeta je na temelju predavanja i proseminara savladavanje temeljnih znanja o ustroju rimske državne uprave i razvoju urbanizma na području Hrvatske koja danas zauzima dijelove dvaju rimskih provincija i jedne italske regije. Isto tako studenti mogu usvojiti znanje i razumijevanje o drugim rimskim provincijama, kao i osnovna znanja o ustroju rimske vojske kao jedne od nositeljica romanizacije i romaniziranja. Studenti će prilikom pisanja proseminarskog rada moći primijeniti osnovne znanstvene standarde pisanja znanstvenog rada.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170501
Broj ECTS bodova: 5