U kolegiju se sustavno proučava morfologija i tvorba riječi suvremenog njemačkog jezika. Studenti će naučiti pobrojati i opisati osnovne morfološke jedinice te glavne procese u tvorbi (novih) riječi. Po završetku kolegija, studenti će moći opisati, analizirati te usporediti tvorbene procese na morfološkoj razini u suvremenom njemačkom jeziku.