Cilj je ovog kolegija upoznati studente s temeljnim pravcim u sintaksi,a s posebnim osvrtom na različite pristupe u funkcionalnoj sintaksi; od tradicionalnih funkcionalizama do najsuvremenijih. Kolegij nosi 5 ECTSa. PD

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51689
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski