U prvom se dijelu kolegija obrađuju osnovni pojmovi s područja fonetike i fonologije uzimajući u obzir i kratki povijesni pregled bavljenja ovim područjima proučavanja jezika. Nadalje su, tematski, predavanja posvećena artikulacijskoj i akustičkoj fonetici, dovode se u vezu znanja iz ova dva područja s fonološkim sustavom portugalskog jezika, naglascima i slogovima.

Na vježbama studenti rade na poboljšanju izgovora kako u govoru tako i na čitanome tekstu a u najvećem dijelu na temelju postavki verbotonalne metode.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36046
Broj ECTS bodova: 4