Kolegij obuhvaća prikaz temeljnih obilježja metodologije strukturalnog modeliranja, racionale i specifičnosti u odnosu na druge multivarijatne tehnike; opisuju se teorijski, statistički i matematički aspekti; matematičko-logičke definicije u području modeliranja strukturalnih jednadžbi; usvajaju se  koraci u provedbi analize latentnih varijabli i razmatraju glavna područja primjene u psihologiji i srodnim znanostima: validacijske studije, korelacijska / eksperimentalna istraživanja; praktični dio nastave odnosi se na testiranje istraživačkih hipoteza primjenom analiza strukturalnih modela uključujući analize traga s manifestnim varijablama; konfirmatorne faktorske modele temeljene na klasičnoj teoriji testova, teoriji latentnih stanja i crta, modele latentnih promjena, multigrupne modele; Konačno, raspravljaju se problemi i ograničenja u primjeni analiza strukturalnih modela.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184949
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski