Digitalna knjižnica sadrži različite izvore stručne i znanstvene literature (knjige, odabrana poglavlja, znanstvene i stručne članke, popise referenci i dr.) iz šireg područja psihometrije, odnosno kvantitativnih metoda analize podataka i metodologije istraživanja. Knjižnica je namijenjena studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskih studija Odsjeka za psihologiju kao i svim korisnicima koji proučavaju teme iz opisanog područja. Sadržaji su raspoređeni po temama uz kratke preporuke i opise referenci vezanih uz pojedine teme.


Razina studija: ostalo
Semestar: zimski