U okviru ovog predmeta problematizirat će se mjesto i uloga socijalne i kulturne historije  kako u suvremenoj povijesnoj znanosti, tako i u širem intelektualnom obzorju humanističkih i društvenih znanosti, vezano uz njihova inter-, trans- i multidisciplinarna usmjerenja. Težište je na antropološkom pristupu povijesti i istraživanju socijalnih i kulturnih fenomena i praksi u srednjem i ranome novom vijeku, a stručnjaci profilirani u određenim subdisciplinama upoznat će studente s teorijskim odrednicama pojedinih disciplina kao i dosadašnjim istraživanjima te problematike u hrvatskoj historiografiji, ukazati na nove pravce, metodologije i pristupe u svjetskoj historiografiji te njihovu primjenu i mogućnost primjene u kontekstu istraživanja hrvatske predmoderne povijesti.  Predviđeno je da se studenti upoznaju s istraživačkim trendovima i tendencijama uvjetovanima historiografskim inovacijama na područjima urbane historije, historijske antropologije, povijesti svakidašnjice, rodne povijesti, historijske demografije, povijesti obitelji, povijesti prava, vjerske povijesti, povijesti rada, historijske imagologije, historijske hagiologije.


Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski