SADRŽAJ PREDMETA

Utvrđuju se značenja neverbalne sugovorne vokalne i nevokalne komunikacije. Određuju se čimbenici neverbalne komunikacije: kinezika (govor tijela, položaj i pokreti tijela, govor ruku), mimika (govor očiju, lica), čovječji zvukovi, scenografija i rekviziti, pomoćni mediji, vremenski znakovi, odjeća, dodiri. Vremenske poruke odredit će se pomoću značenja kronologije, rasporeda, značenja duljine govorenja, točnosti i kašnjenja, formalnoga, neformalnoga i tehničkoga vremena. Posebno se određuju proksemički znakovi zbog komunikacijskih uzgovornih značenja: udaljenost i raspored sugovornika, pozicije, smjer komunikacije. Uloge neverbalnih znakova oprimjeruju se ilustratorima, regulatorima, amblemima, adaptorima.

 

SVRHA: da usvajanjem značenja neverbalnih znakova studenti budu što kompetentniji u podučavanju komunikacijskih umijeća te da se bolje snalaze u različitim vrstama razgovora. Druga je pragmatička svrha osposobljavanje fonetičara za rad s vokalnim profesionalcima.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36734
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski