Kolegij je namijenjen studetnima poslijediplomskog studija Informacijske i komununikacijske znanosti. Cilj je kolegija problematizirati koncepte i terminologiju istraživačkih metoda, s naglaskom na istraživanja i primjenu znanstvenih metoda u informacijskim znanostima. 

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski