Cilj je ovoga kolegija da studenti ovladaju vještinama redakture i procjene strojnih prijevoda. Kolegij obuhvaća sljedeće teme: pojam kvalitete prijevoda; klasifikacije pogrešaka; redaktura strojnih prijevoda (SP) u usporedbi s redakturom konvencionalnih prijevoda; vrste pogrešaka u SP-u; razine redakture SP-a s obzirom na svrhu prijevoda; smjernice za redakturu SP-a; redaktura SP-a s izvornikom i bez izvornika; ljudska i automatska procjena kvalitete SP-a; priprema teksta za SP; integracija SP-a i alata za strojno potpomognuto prevođenje; SP i terminologija; uloga redakture SP-a u profesionalnoj prevoditeljskoj praksi; kvalifikacije i kompetencije potrebne redaktorima SP-a; utjecaj SP-a na teoriju i praksu prevođenja. Na kraju kolegija studenti će moći: samostalno redigirati strojne prijevode različitih vrsta tekstova iz različitih područja, u skladu sa smjernicama i uputama; pripremiti izvorni tekst za strojno prevođenje; procijeniti kvalitetu (strojnoga) prijevoda; kritički ocijeniti prijevodni proces u koji je integrirano strojno prevođenje; surađivati s drugim prevoditeljima, terminolozima i stručnjacima za pojedina područja; kritički procijeniti utjecaj SP-a na teoriju i praksu prevođenja.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184924
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski