Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118156
Broj ECTS bodova: 3