Kolegij se bavi usvajanjem i razvijanjem tehnika čitanja akademske i stručne literature iz područja psihologije, usvajanjem tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara. Ishod kolegija je osposobljenje studenata psihologije za korištenje engleskog jezik u stručnoj komunikaciji.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 53323
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski