U ovome kolegiju studenti će upoznati različite vrste tekstova i njihove osobitosti. Kolegij će uključivati analizu i pisanje tekstova, a obuhvatit će čitav niz različitih vrsta diskursa koji se rabe u suvremenom engleskom jeziku.

Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipovima tekstova i razviti svijest o njihovim lingvističkim karakteristikama. Na temelju  niza tematski okupljenih tekstova koji pripadaju različitim diskursima, studenti će  proširiti poznavanje vokabulara i poboljšati njegovu praktičnu upotrebu, razviti vještine čitanja i analize raznorodnih tipova tekstova, te razviti vještine pismenog izražavanja na engleskom jeziku. Od studenata se očekuje da u ovom kolegiju dalje razviju  jezične kompetencije koje su stekli u prethodnim jezičnim kolegijima, pri čemu će se posebna pozornost  posvetiti uporabi sintaktičkih struktura usvojenih u kolegiju Suvremeni engleski jezik 3.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132027
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski