Kolegijem Poduzetničke vještine želimo unaprijediti pripremljenost studenata za tržište rada tako sto ćemo ih upoznati s psihologijom poduzetništva i podučiti nekim poduzetničkim vještinama. Između ostalog osmišljavat ćemo poslovne inicijative, raditi poslovne planove, učiti upravljati socijalnim mrežama i upoznavati poduzetnike. Sve se provodi u sklopu projekta društveno korisnog učenja ”P-S-I Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada” pa će studenti svoja znanja moći primijeniti na ljudima kojima ovakva znanja stvarno trebaju. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184950
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski