Seminar iz njemačke književnosti 20. stoljeća 2 B

Izvođač/ica: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

ECTS bodovi: 2

Jezik: njemački

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni

Oblik nastave: seminar

Uvjeti upisa: položena Povijest njemačke književnosti 20. stoljeća/I

Ciljevi: Upoznati književnost njemačkog jezičnog izraza nakon 1945. i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti toga razdoblja, te razviti sljedeća znanja i vještine: analiza i interpretacija književnih tekstova u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti), stručna rasprava o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja, usmeno referiranje i pisanje seminarskog rada.

Uloga kolegija u kurikulumu: Polaznici produbljuju i primjenjuju znanja koja istodobno stječu na predavanju Povijest njemačke književnosti 20. st./II, a koja se nadovezuju na znanja iz predmetâ s područja povijesti njemačke književnosti prve polovice 20. st.

Korištene metode: inicijalno izlaganje, referati polaznika, vođena diskusija.

Sadržaj: 1. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür 2-3. Ingeborg Bachmann: Gedichte in Auswahl; Paul Celan: Gedichte in Auswahl 4-5. H. M. Enzensberger: Gedichte in Auswahl; 6. Ernst Jandl: Gedichte in Auswahl 7-8. Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum 9-10. Peter Weiss: Marat / Sade 11-12. Botho Strauß: Trilogie des Wiedersehens 13-14. Patrick Süskind: Das Parfüm.