Pregled umjetnosti u gradu Rimu od najranijeg razdoblja kršćanstva do kraja XIII. stoljeća u kontekstu vjerskih i političkih promjena – počeci kršćanstva u Rimu; umjetnost i arhitektura u Rimu IV. i V. stoljeća; Rim u doba pape Grgura Velikog, »Rim između Istoka i Zapada«; »Karolinška renesansa« u Rimu; Rim u doba otonskih vladara i u doba crkvenih reformi 11. stoljeća; »renesansa« rimske umjetnosti u XII. stoljeću; XIII. stoljeće u Rimu – odnos prema tradiciji, pitanje bizantskih modela i prihvaćanje gotike. Razmatrat će se karakteristike rimske umjetnosti i arhitekture te osobit odnos prema tradiciji (prvenstveno antičkoga i kasnoantičkoga razdoblja); problematizirat će se značenje pojma »renesanse« u kasnoantičkoj i srednjovjekovnoj umjetnosti Rima i poimanje bizantskih elemenata u rimskoj umjetnosti od kasnoantičkoga razdoblja do kraja XIII. stoljeća; razmatrat će se odnos svjetovne i papinske vlasti te važnost grada Rima i rimske tradicije u svijesti srednjovjekovnih vladara.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 81456
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski