Kolegij Talijanski jezik II.2., izvodi se u ljetnomsemestru druge godine preddiplomskog studija na talijanistici.

Kroz četiri tematska modula obrađuju se elementi morfosintakse glagola, jednostavni kohezivni elementi te se razvija jezična i komunikacijska kompetencija potrebna za samostalno iznošenje osobnoga mišljenja i stavova te prepričavanje tuđih. Studenti bi morali uočiti razliku između barem dva funkcionalna stila, neformalnoga kolokvijalnog i formalnoga.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52692
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski