Analiza i sinteza govora na računalu
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124280
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski