Završni rad je rad koji studenti pišu na završetku preddiplomskog studija kao uvjet za završetak istog. Ovdje se nalazi popis tema te sve relevantne informacije za studente vezano za pisanje rada.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69899
Broj ECTS bodova: 5