Kolegij se bavi povijesnim, ispovjednim i gotičkim romanom u doba romantizma. Autori koji će se obrađivati su W. Scott. J. Hogg, De Quincey, H. Walpole, M. Shelley i J. Austen.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132758
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni