Tijekom kolegija studenti će se upoznati s umjetničkom baštinom Zagreba u rasponu od XVI. do kraja XVIII. stoljeća u okviru širega hrvatskoga i europskoga povijesnoumjetničkoa konteksta i stilskih pojava renesanse, manirizma i baroka. Steći će uvid u umjetnička djela sačuvana in situ, dislocirana djela (npr. inventar zagrebačke katedrale prije potresa 1880. godine, inventari nekadašnjih crkava kapucina i klarisa) te djela sačuvana u muzejskim zborkama (Muzej Grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt, Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije). Istaknut će se stilske, ikonografske i naručiteljske posebnosti djela zagrebačke umjetničke baštine u odnosu na situaciju u velikim umjetničkim središtima te širem povijesnoumjetničkom kontekstu kontinentalne Hrvatske, koju studenti upoznaju u sklopu predmeta preddiplomskoga studija Likovne umjetnosti renesanse i baroka.

Znanja: poznavanje umjetnika i djela iz zagrebačke umjetničke baštine te razumijevanje uloge naručitelja i povijesnoga konteksta.

Vještine: prepoznavanje djela iz zagrebačke umjetničke baštine, uočavanje stilskih značajki i datacija.

Kompetencije: interpretacija odabranih djela i pojava.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184290
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski