Predmet će dati kronološko-problemski prikaz aktera, spisa, koncepata, paradigmi i ostvarenja na spomenicima i ambijentima u vremenskom rasponu od Ujedinjenja Italije do rekonstrukcije u drugom poraću. Pored predavanja o pojedinim temama, studenti će čitati na hrvatski prevedene tekstove i na seminarima ih interpretirati. Tematske cjeline: 1. Uvodno predavanje: politički i kulturni kontekst ujedinjene Italije te uloga spomenika i starih gradova u političkim promjenama talijanskog Risorgimenta; 2. Restauratorske koncepcije i arheološki rad u Italiji u 19. stoljeću; 2. Camillo Boito od stilskog restauriranja do konverzije; 3. Boito i nastanak moderne teorije restauriranja u Italiji; 4. Talijanski spomenici na kraju 19. i početku 20. stoljeća; 5. Teoretičari i praktičari arhitektonskog konzerviranja i interveniranja u starim gradovima Italije: Paravicini, Beltrami, Rubbiani; 6. Problemi konzerviranja do 1918. u Italiji: od pojedinačnih spomenika do zaštite ambijenta; 6. Stvaranje „posredne teorije“ i „znanstvenog restauriranja“ Gustava Giovannonija; 7. Od pojedinačnih spomenika do zaštite ambijenta; 7. Konzerviranje u doba fašizma: izazovi konzervatorskoj ideji u Italiji do 1931.; 8. Paradoksi međuratnog konzerviranja: teorija i praksa u Italiji od 1931. do početka Drugoga svjetskog rata; 9. Od kulturne hegemonije do političkog kolonijalizma: profesionalni obziri i politički zahtjevi u doba fašizma; 10. Ratna razaranja i problemi poratne obnove – uvod u problematiku; 11. Kultura restauriranja u Italiji 1943-1953.: teorija i praksa; 12. Od „znanstvenog“ od „kritičkog“ restauriranja: reakcije i tekstovi novoga naraštaja (Pane, Bonelli, De Angelis, Annoni, Ceschi); 13. Rekonstruiranje spomenika kao čuvanje staroga grada: Barbacci, Forlati, Gazzola, rasprave o Firenci; 14. Ruševine i novo stvaralaštvo: mimetizam, ruševine i novogradnja (Zevi, Brandi, Berenson, Bianchi Bandinelli) – ostvarenja Scarpe, L. Grassi, BBPR; 15. Cesare Brandi od 1950. do 1970. godine
Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 184289
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski